Strona główna O nas Społeczna odpowiedzialność biznesu

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa powinny działać w sposób, który uwzględnia społeczne, środowiskowe i etyczne aspekty. Obejmuje to podejmowanie działań mających pozytywny wpływ na społeczność, środowisko naturalne oraz interesariuszy biznesu, takich jak pracownicy, klienci, dostawcy i społeczeństwo jako całość. Firmy angażują się w różnorodne inicjatywy, takie jak ochrona środowiska, etyczne praktyki biznesowe, inwestowanie w społeczność lokalną czy poprawa warunków pracy, aby zwiększyć swój pozytywny wpływ na świat i dążyć do zrównoważonego rozwoju. Społeczna odpowiedzialność biznesu ma na celu nie tylko generowanie zysków, ale także tworzenie wartości społecznej i środowiskowej.

Nasze działania w ramach CSR