Strona główna Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborn - Evjenth Terapia Manualna

Czym jest Terapia Manualna ?

Terapia manualna jest badaniem i leczeniem różnych tkanek narządu ruchu za pomocą technik ręcznych. Słowo "manualna" odnosi się do pracy wykonywanej rękami. Jest to kompleksowa metoda badania i leczenia pacjentów z chorobami stawowo-nerwowo-mięśniowymi, skierowana do fizjoterapeutów i lekarzy. Ortopedyczna Terapia Manualna (OMT) jest często stosowana w dziedzinie ortopedii, gdzie poprzez manipulację ręczną można poprawić stan tkanek, które są źródłem dolegliwości bólowych.

Historia terapii manualnej sięga starożytności, gdzie była praktykowana przez medyków. Techniki te były przekazywane przez wieki, ale w okresie rozwoju farmakologii i technik operacyjnych zanikło zainteresowanie nimi w medycynie. Terapia manualna została później rozwinięta w XIX wieku w USA przez szkoły osteopatii i chiropraktyki. Wiedza i umiejętności z tych szkół zostały przekazane europejskim lekarzom, którzy z kolei przekazali je grupie zawodowej fizjoterapeutów. Obecnie terapia manualna jest specjalizacją zawodową fizjoterapeutów i nosi nazwę Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) lub Ortopedycznej Fizjoterapii Manualnej (OMPT).

Terapia manualna obejmuje różne techniki leczenia, w zależności od obszaru objętego problemem. Techniki te mogą być stosowane w przypadku mięśni, stawów, nerwów i dysków międzykręgowych. Na przykład, w przypadku mięśni, mogą być stosowane techniki takie jak PIR (skracanie izometryczne z odprężaniem), stretching, masaż funkcjonalny, masaż poprzeczny oraz różne rodzaje treningu. Natomiast w przypadku stawów, techniki mogą obejmować ślizg funkcjonalny, mobilizację, manipulację oraz ćwiczenia odżywcze. Terapia manualna może również dotyczyć korzeni nerwowych, nerwów długich kończyn, opony twardej rdzenia oraz dysków międzykręgowych.

W terapii manualnej istnieje wiele różnych metod, takich jak Kaltenborn-Evjenth Concept, Cyriax Concept, Maitland Concept, Mulligan Concept, Ackerman School, Terapia manualna Rakowskiego, Osteopatia, Chiropraktyka i FDM. Wybór odpowiedniej metody zależy od preferencji i dalszych etapów doskonalenia umiejętności. Ważne jest poddanie nabytych umiejętności pracy z pacjentami pod okiem instruktora metody, który również pracuje z pacjentami na co dzień. Szkolenia, które obejmują kursy kliniczne z pacjentami, są szczególnie zalecane, niezależnie od wybranej metody terapii manualnej.

Wskazania do terapii manualnej

Metoda Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha może być stosowana w przypadku różnych rodzajów bólu i dysfunkcji układu ruchu, takich jak:

Kręgosłup

 •  Ból związany z chorobą dyskową: Terapia manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może pomóc w diagnozowaniu i leczeniu bólu związanego z uszkodzeniem krążka międzykręgowego, wypuklinami i przepuklinami krążka. Poprzez badanie biomechaniczne, terapeuta może ocenić dysfunkcję stawów kręgosłupa i zastosować odpowiednie techniki terapeutyczne, takie jak mobilizacje, trakcje, manipulacje oraz ćwiczenia stabilizujące, w celu złagodzenia bólu, przywrócenia ruchomości i poprawy funkcji.

 •  Ból promieniujący do kończyn związany z uciskiem korzeni nerwowych: Terapia manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może pomóc w przypadkach bólu, który promieniuje do kończyn związany z uciskiem i podrażnieniem korzeni nerwowych, znanych również jako "zapalenie korzonków nerwowych". Poprzez precyzyjne badanie stawów kręgosłupa, terapeuta może identyfikować segmenty kręgosłupa odpowiedzialne za ucisk korzeni nerwowych i stosować techniki terapeutyczne mające na celu uwalnianie ucisku, redukcję podrażnienia oraz zmniejszenie bólu.

 • Ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawów międzykręgowych (artroza): Terapia manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może być również stosowana w przypadkach bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów międzykręgowych, taką jak artroza. Poprzez ocenę biomechaniki stawów kręgosłupa, terapeuta może zastosować odpowiednie techniki terapeutyczne, takie jak mobilizacje stawowe, ćwiczenia wzmacniające i stabilizujące, aby złagodzić ból, poprawić funkcję stawów i ograniczyć postęp choroby.

 • Ból spowodowany wzmożonym napięciem mięśni: Metoda Kaltenborna i Evjentha może być skuteczna w łagodzeniu bólu związanego z wzmożonym napięciem mięśni. Poprzez ocenę biomechaniki i palpacyjne badanie mięśni, terapeuta może zastosować techniki terapeutyczne, takie jak rozluźnianie mięśniowe, techniki rozciągania i mobilizacji, aby zmniejszyć napięcie mięśniowe, poprawić krążenie i złagodzić ból.

 • Sztywność spowodowana przykurczem lub zablokowaniem stawów międzykręgowych i krzyżowo-biodrowych: Terapia manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może pomóc w przypadkach sztywności spowodowanej przykurczem lub zablokowaniem stawów międzykręgowych i krzyżowo-biodrowych. Poprzez precyzyjne badanie i mobilizacje stawowe, terapeuta może wpływać na sztywność stawów, przywracając ich prawidłową ruchomość i redukując ból.

 •  Odkręgosłupowe bóle głowy: Terapia manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może być stosowana w leczeniu odkręgosłupowych bólów głowy. Poprzez badanie biomechaniczne kręgosłupa szyjnego i górnej części pleców, terapeuta może identyfikować czynniki powodujące ból głowy i stosować odpowiednie techniki terapeutyczne, takie jak mobilizacje stawowe, manipulacje, techniki rozluźniania mięśni oraz ćwiczenia wzmacniające, w celu zmniejszenia bólu i poprawy funkcji.

 •  Łagodne położeniowe zawroty głowy BPPV: Terapia manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może być pomocna w przypadkach łagodnych położeniowych zawrotów głowy zwanego BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo). Poprzez specjalne techniki terapeutyczne, terapeuta może pomóc w przemieszczeniu luźnych osadów w układzie przedsionkowym, które są odpowiedzialne za zawroty głowy, aby złagodzić objawy i przywrócić równowagę.

 •  Niesymetryczna postawa ciała stwierdzona w laboratorium badawczo-rozwojowym układu ruchu: Terapia manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może być stosowana w przypadku oceny i korekcji niesymetrycznej postawy ciała związanej z zaburzeniami układu ruchu. Przez szczegółową ocenę biomechaniki ciała, terapeuta może identyfikować czynniki przyczyniające się do niesymetrii postawy i stosować techniki terapeutyczne, takie jak mobilizacje stawowe, ćwiczenia korekcyjne i edukację pacjenta, aby poprawić postawę ciała i funkcję układu ruchu.

Kończyny

 • Ból spowodowany uszkodzeniem mięśni, ścięgien oraz ich przyczepów do kości: Terapia Manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może pomóc w diagnozowaniu i leczeniu bólu związanego z uszkodzeniem mięśni, ścięgien oraz ich przyczepów do kości. Poprzez badanie palpacyjne, ocenę biomechaniki i funkcji mięśni, terapeuta może zastosować techniki terapeutyczne, takie jak rozluźnianie mięśniowe, techniki rozciągania, ćwiczenia wzmacniające oraz rehabilitację funkcjonalną, w celu złagodzenia bólu, poprawy ruchomości i przywrócenia funkcji mięśniowych.

 • Ból spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawów (artrozą): Terapia Manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może być również stosowana w przypadkach bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, taką jak artroza. Poprzez ocenę biomechaniki stawów i funkcji mięśni, terapeuta może zastosować odpowiednie techniki terapeutyczne, takie jak mobilizacje stawowe, manipulacje, ćwiczenia wzmacniające oraz edukację pacjenta, aby złagodzić ból, poprawić funkcję stawów i zmniejszyć postęp choroby.

 • Przygotowanie do planowanych zabiegów operacyjnych oraz usprawnianie po wykonanej operacji: Metoda Kaltenborna i Evjentha może być skuteczna w przygotowaniu pacjenta do planowanych zabiegów operacyjnych, takich jak wymiana stawów (endoprotezy), oraz w usprawnianiu po wykonanej operacji. Poprzez ocenę biomechaniki, funkcji stawów i mięśni, terapeuta może zastosować techniki terapeutyczne, takie jak mobilizacje stawowe, ćwiczenia stabilizujące, wzmacniające oraz rehabilitację funkcjonalną, aby poprawić zakres ruchu, siłę mięśniową, kontrolę i funkcję po zabiegu operacyjnym.

 • Stany pourazowe i po zabiegach ortopedycznych w obrębie kości, stawów, więzadeł, mięśni: Metoda Kaltenborna i Evjentha może być stosowana w przypadkach bólu i dysfunkcji pourazowych oraz po zabiegach ortopedycznych dotyczących kości, stawów, więzadeł i mięśni. Poprzez ocenę biomechaniki, funkcji i zakresu ruchu, terapeuta może zastosować techniki terapeutyczne, takie jak mobilizacje, ćwiczenia rehabilitacyjne, techniki rozluźniania mięśniowego oraz edukację pacjenta, w celu złagodzenia bólu, przywrócenia funkcji i poprawy wydolności układu ruchu.

 • Sztywność stawów z powodu unieruchomienia, zwyrodnienia: Terapia Manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może być efektywna w leczeniu sztywności stawów spowodowanej unieruchomieniem (np. gips) lub zwyrodnieniem. Poprzez ocenę biomechaniki, zakresu ruchu i funkcji stawów, terapeuta może zastosować techniki terapeutyczne, takie jak mobilizacje stawowe, manipulacje, ćwiczenia rozciągające oraz rehabilitację funkcjonalną, aby poprawić elastyczność, ruchomość i funkcję stawów.

 • Skrócenie lub zwiększone napięcie mięśni, które zmieniają postawę ciała i przeciążają inne tkanki: Terapia Manualna metodą Kaltenborna i Evjentha może być stosowana w przypadkach skrócenia lub zwiększonego napięcia mięśni, które prowadzi do zmiany postawy ciała i przeciążania innych tkanek. Poprzez badanie palpacyjne, ocenę biomechaniki i funkcji mięśni, terapeuta może zastosować techniki terapeutyczne, takie jak rozluźnianie mięśniowe, techniki rozciągania, ćwiczenia wzmacniające, korekcję postawy oraz edukację pacjenta, aby złagodzić napięcie mięśniowe, poprawić postawę ciała i zmniejszyć przeciążenia tkankowe.

Przeciwwskazania do terapii manualnej

Przeciwwskazania do leczenia manualnego mogą obejmować:

Ogólne

 • Ból nie do zniesienia - w przypadku, gdy pacjent doświadcza nieznośnego bólu, który uniemożliwia przeprowadzenie badania i terapii manualnej.

 • Zaawansowana osteoporoza - w przypadku pacjentów z zaawansowaną osteoporozą, która zwiększa ryzyko samoistnych złamań kości.

 • Problemy z krzepliwością krwi - w przypadku pacjentów, którzy są leczeni antykoagulantami lub mają inne problemy z krzepliwością krwi, istnieje ryzyko powikłań krwotocznych związanych z manipulacją manualną.

 • Problemy skórne - w przypadku istnienia infekcji skórnej, otwartych ran, owrzodzeń lub innych stanów skórnych, które mogą zostać pogorszone lub zainfekowane przez terapię manualną.

 • Brak współpracy ze strony pacjenta - jeśli pacjent nie jest w stanie współpracować podczas terapii manualnej, na przykład ze względu na niezdolność do zrozumienia instrukcji lub brak odpowiedniej komunikacji.

 • Poważne zaburzenia internistyczne - w przypadku istnienia poważnych zaburzeń internistycznych, takich jak niewydolność serca, niewydolność oddechowa czy choroby zakaźne, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i skuteczność terapii manualnej.

Miejscowe

 • Ból związany z nowotworem - terapia manualna może być przeciwwskazana w przypadku bólu związanego z nowotworem, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia tkanek lub rozprzestrzenienia nowotworu.

 • Ból związany z procesem zapalnym w fazie ostrej - w przypadku ostrego procesu zapalnego, manipulacje manualne mogą zwiększać stan zapalny i prowadzić do nasilenia bólu.

 • Urazy, złamania i zwichnięcia w okresie unieruchomienia - terapia manualna może być nieodpowiednia w przypadku świeżych urazów, złamań lub zwichnięć, zwłaszcza gdy konieczne jest unieruchomienie i stabilizacja.

 • Niestabilność torebkowo-więzadłowa - manipulacje manualne mogą być przeciwwskazane w przypadku niestabilności torebkowo-więzadłowej, która może prowadzić do dalszego uszkodzenia struktur stawowych.

 • Anomalie i patologiczne zmiany naczyniowe powodujące objawy niewydolności kręgowo-podstawnej - obecność takich zmian jak niedrożność lub rozwarstwienie tętnic szyjnych, niewydolność tętnic kręgowych lub zator może być przeciwwskazaniem do manipulacji manualnych w okolicy kręgosłupa.

 • Niestabilność więzadłowa w obrębie kręgosłupa szyjnego górnego w przypadku chorób reumatycznych - manipulacje manualne mogą być niebezpieczne w przypadku niestabilności więzadłowej spowodowanej chorobami reumatycznymi w obrębie kręgosłupa szyjnego górnego.

 • Objawy kompresji rdzenia kręgowego i zespół ogona końskiego - terapia manualna może być nieodpowiednia w przypadku obecności objawów kompresji rdzenia kręgowego lub zespołu ogona końskiego, które wymagają bardziej specjalistycznego podejścia.

 • Objawy oponowe - w przypadku występowania objawów oponowych, takich jak ból głowy, nudności, wymioty, sztywność karku, terapia manualna może być przeciwwskazana, aby uniknąć dalszego nasilenia objawów.

 • Porażenia spastyczne, chód ataktyczny - w przypadku obecności porażeń spastycznych, chodu ataktycznego lub innych poważnych zaburzeń neurologicznych, terapia manualna może być niewłaściwa lub wymagać specjalistycznego podejścia.

 • Zaburzenia w pracy mięśni zwieraczy - w przypadku występowania zaburzeń w pracy mięśni zwieraczy, na przykład w przypadku zaburzeń oddawania moczu lub stolca, terapia manualna może być przeciwwskazana lub wymagać specjalistycznego podejścia.

 • Mielopatia - obecność mielopatii, czyli uszkodzenia rdzenia kręgowego, może stanowić przeciwwskazanie do manipulacji manualnych.

 • Szybko postępujące porażenia mięśni, np. opadająca stopa - w przypadku obecności szybko postępujących porażeń mięśni, manipulacje manualne mogą nie być odpowiednie lub mogą wymagać specjalistycznego podejścia.

 • Ciąża - w przypadku ciąży istnieje konieczność ostrożnego podejścia do manipulacji manualnych ze względu na zmiany anatomiczne i hormonalne zachodzące w organizmie kobiety w ciąży oraz bezpieczeństwo zarówno matki, jak i dziecka.

Powikłania po terapii manualnej

W przypadku terapii manualnej, przestrzegając odpowiednich wskazań i przeciwwskazań, powikłania są zazwyczaj rzadkie. Niemniej jednak, istnieje kilka potencjalnych efektów ubocznych, które mogą wystąpić po terapii manualnej.

 • Nasilenie bólu z uszkodzonej już tkanki: W niektórych przypadkach, zbyt wcześnie podjęta terapia manualna może spowodować tymczasowe zaostrzenie bólu związane z uszkodzoną już tkanką. To jest zwykle przejściowe i powinno złagodzić się w ciągu kilku dni.

 • Zwiększona tkliwość tkanek: Manipulacje manualne, takie jak nacisk lub ciąg podczas uruchamiania stawów, mogą czasowo zwiększyć tkliwość tkanek. To może być związane z napięciem mięśniowym lub reakcją zapalną. Zazwyczaj jest to krótkotrwałe i powinno ustąpić w ciągu kilku dni.

 • Okresowe zawroty głowy i nudności w przypadku nierozpoznanej wcześniej niewydolności kręgowo-podstawnej: Terapia manualna, zwłaszcza w okolicy szyi, może w rzadkich przypadkach spowodować okresowe zawroty głowy i nudności. Może to wystąpić u pacjentów, którzy wcześniej nie byli świadomi istniejących problemów kręgowo-podstawowych.

Ważne jest, aby pamiętać, że powikłania te są rzadkie, a korzyści z terapii manualnej mogą przewyższać ryzyko ich wystąpienia. Ważne jest również przeprowadzenie dokładnej oceny przed rozpoczęciem terapii manualnej i skonsultowanie się z odpowiednio wyszkolonym i doświadczonym terapeutą, który będzie w stanie odpowiednio ocenić i dostosować techniki do indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta.

Twoje "Zdrowie" jest w Ciechocinku

Wybierz pakiet dla siebie !