Strona główna Fundusze UE

Sanatorium uzyskało dotację w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020